Firestarter23

Aleksandra Radić

Head Of HR JAT Tehnike

Tema: I bi svetlost...

Od početka karijere sam bila sigurna da će jednostavna činjenica da način na koji zaposleni percipiraju kompaniju i sebe u njoj biti spoznata i priznata kao neophodan uslov za njenu uspešnost i imidž na tržištu.

Kratka biografija

Dve decenije iskustva u HR menadžmentu, u različitim industrijama i nekim od najuspešnijih kompanija. Pasionirani zastupnik ideje, tj. činjenice da je ključ uspešnosti kompanije u iskrenoj angažovanosti zaposlenih i da je zadatak i uloga HR-a da ta činjenica bude prepoznata i podržana od svih.