Firestarter23

Predavači

Aleksandra Radić

Head Of HR JAT Tehnike Tema: I bi svetlost… Od početka karijere sam bila sigurna da će jednostavna činjenica da način na koji zaposleni percipiraju kompaniju i sebe u njoj biti spoznata i priznata kao neophodan uslov za njenu uspešnost i imidž na tržištu. Kratka biografija Dve decenije iskustva u HR menadžmentu, u različitim industrijama […]

Aleksandra Radić Read More »

Zoran Nikolić

Potpredsednik Tema: Analiza reklamacija i sugestija potrošača predstavlja izuzetno koristan metod za merenje satisfakcije potrošača. Potrošači mogu biti i generatori novih kreativnih ideja za poboljšanje kompletnog uslužnog procesa kompanije; stvaranje osećaja pripadnosti najjača je i najvrednija konekcija koja može biti stvorena u odnosu sa potrošačima. Kratka biografija Više od 20 godina aktivnog učešća u potrošačkoj

Zoran Nikolić Read More »