Firestarter23

Zoran Nikolić

Potpredsednik

Tema:

Analiza reklamacija i sugestija potrošača predstavlja izuzetno koristan metod za merenje satisfakcije potrošača. Potrošači mogu biti i generatori novih kreativnih ideja za poboljšanje kompletnog uslužnog procesa kompanije; stvaranje osećaja pripadnosti najjača je i najvrednija konekcija koja može biti stvorena u odnosu sa potrošačima.

Kratka biografija

Više od 20 godina aktivnog učešća u potrošačkoj politici u Srbiji i inostranstvu; član Radnih grupa za izradu zakonskih i podzakonskih propisa u RS; član Nacionalnog saveta za zaštitu potrošača; Nacionalni koordinator sertifikata “Fer sa potrošačem”